prawica.com.pl

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
prawica.com.pl Manifest22

Manifest 22.

Email Drukuj PDF

Ponieważ brzydzimy się większością przedstawicieli środowiska dziennikarskiego oraz medialnego szamba pseudodemokracji, podajemy do publicznej wiadomości co następuje: 

1. Portal „prawica.com.pl” nie jest dziennikiem, gazetą, czasopismem, blogiem, ani żadną inną formą dziennikarstwa. Podobieństwo do faktów, osób i zdarzeń jest czysto przypadkowe, podobnie jak przypadkowe było powstanie życia na Ziemi.

2. Nikogo nie zapraszamy, ani nie zmuszamy do czytania zawartych na stronach treści i ostrzegamy, że każdy robi to na własne ryzyko. Ponieważ tekst nieprzeczytany nie istnieje w świadomości odbiorcy, za wszelkie szkody wynikające z przyswojenia publikacji znajdujących się na niniejszej stronie odpowiada wyłącznie czytający. 

3. Jeśli jakiekolwiek sformułowanie lub opinia obraża Cię, przestań czytać i przestrzeż swoich znajomych. Jeżeli uważasz, że powinniśmy coś sprostować, usunąć lub zmienić - przyślij do nas e-mail z odpowiednim uzasadnieniem. Komuniści próbowali sprostować "Ogniem i Mieczem" Sienkiewicza, ale wtedy nie było e-maili.

4. Przedstawione komentarze i opinie opierają się na faktach i faktach medialnych, a zatam nie mają na celu opisywania świata, czy poszukiwania jego istoty lub przedstawiania prawdy, są raczej emanacją twórczości Grupy Artystycznej „W Krysztale”, mającą być pożywką myśli i źródłem intelektualnego pobudzenia odbiorcy do samodzielnego myślenia, które jak wiadomo jest bolesne. Za ból egzystencji redakcja nie odpowiada.

5. Portal pełni również rolę think-tanku i jako rezerwuar myśli, gromadzi wszelkie zdroworozsądkowe rozwiązania mające na celu usprawnienie funkcjonowania państwa polskiego, czyli coś na czym, jak wiadomo nie zależy rządzącym.

                                                                                                                                                Założyciel GA „W Krysztale”

                                                                                                                                                /-/ Andrzej „Jędrzej” Fidelis   

 

 

 

 
Reklama

Rys. Maciej M. Michalski

Michalski 08.jpg

wolne media

Strony PatriotyczneKilar.jpg

Wydawnictwo Poznańskie


Liczba miesiąca

W roku 2011 poniżej granicy ubóstwa żyło już 19% Polaków. Głównymi przyczynami biedy w Polsce są: bezrobocie i niskie płace (kilkakrotnie niższe niż w starych państwach UE, przy takich samych cenach i obciążeniach podatkowych). Dlatego również osoby pracujące żyją w ubóstwie. Zagrożonych biedą w Polsce w 2010 roku było 10,6 procent pracujących kobiet i 12,1 procent pracujących mężczyzn.

 

Rys. Maciej M. Michalski

Michalski 06.jpg